Per motius de seguretat, només seran vàlids els apadrinaments de contes del Drac Artacai mitjantçant aquesta web o mitjantçant factura emesa per l’Associació Projecte Solidari Drac Artcai.

Qualsevol apadrinament de contes fora d’aquesta norma, no serà vàlid ni tindrà justificació fiscal i, d’altra banda, s’emprendran les accions legals pertinents.

Per a més informació, trucar al telèfon 625 78 90 15 o al 679 25 24 59

O per correu: projectesolidaridracartcai@gmail.com